INNOWACYJNA GOSPODARKA UEEFRR L-kolor

 

1. Oś priorytetowa:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3:

Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie1.3.2.

Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Projekt nr POIG.01.03.02-00-032/08

"Znaki drogowe o zmiennej treści"

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski oraz wybranych krajach Unii Europejskiej i Ukrainy układów oraz zespołów optycznych. Te nowatorskie układy, opracowywane w Instytucie Optyki Stosowanej wykorzystywane są przede wszystkim w znakach drogowych o zmiennej treści (VMS), zgodnych z parametrami zawartymi w europejskiej normie EN 12966. Zakończenie tego projektu wraz z ochroną patentową kluczowych elementów znaku pozwoli firmom biorącym udział w tych pracach na komercjalizację wyników badań, uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami z branży drogowej (głównie zagranicznymi) oferującymi podobne rozwiązania, rozwój infrastruktury drogowej oraz w przyszłości do stworzenia w Polsce globalnego systemu sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Zabezpieczenie wartości intelektualnej na terenie innych Państw pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych, a tym samym na zwiększenie eksportu. Wykonanie prototypu takiego znaku jest przedmiotem projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I".

Opis projektu

Kluczowym elementem znaku VMS jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku. Parametry te muszą być zgodne z europejską normą EN 12 966. W celu zabezpieczenia interesów polskiego przemysłu oraz polskiej myśli technicznej planowane jest wystąpienie o ochronę patentową co najmniej 4 projektów układów optycznych (w tym co najmniej dwóch projektów za granicami Polski). Ochroną patentową zostaną objęte projekty, które są obecnie wdrażane do produkcji oraz modyfikacje tych układów, które mogłyby być wykorzystane przez konkurencyjne firmy, laboratoria naukowo badawcze, czy studia projektowe w swoich pracach wdrożeniowych. W celu zapewnienia fachowej obsługi projektu wynajęta została firma świadcząca usługi z zakresu doradztwa patentowego. W ramach niniejszego projektu planowane jest zgłoszenie regionalne EURO/PCT. Udzielony przez EPO patent EP zostanie złożony oddzielnie w każdym z wybranych krajów europejskich oraz będzie utrzymywana ochrona poprzez wnoszenie corocznych opłat ochronnych. W postępowaniach krajowych będziemy korzystać z pośrednictwa pełnomocnika zagranicznego. Ochrona patentowa obejmie następujące kraje: Polskę, Niemcy, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Ukrainę.

Firmy z branży drogowej biorące udział w projekcie, mając opatentowane rozwiązania będą mogły skuteczniej konkurować z firmami zagranicznymi oraz stwarzać nowe miejsca pracy rozwijając swoją produkcję.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt, zrealizowanego na zlecenie NCBiR

http://www.dotacjenasukces.pl/#/projekt/znaki-drogowe-o-zmiennej-tresci/szczegoly

 

Artykuły i komunikaty konferencyjne:

Adam Czyżewski, Jacek Galas, Tadeusz Kryszczyński, Dariusz Litwin, Leszek Kornalewski, Rafał Ślebzak, Optyczne zagadnienia znaków o zmiennej treści Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 7a/2012

 

A. Czyżewski; J. Galas; L. Kornalewski; T. Kryszczyński; D. Litwin; R. Ślebzak Modern Optical System For Road Signs X Konferencja Telematyka, Logistyka i Bezpieczeństwo Transportu TL&TS'11, Zakopane, 26-28.06.2011

 

Czyżewski Adam, Galas Jacek, Kornalewski Leszek, Kryszczyński Tadeusz, Litwin Dariusz, Ślebzak Rafał. Optyczne zagadnienia znaków o zmiennej treści. XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Technika świetlna 2011, Warszawa, 20 – 21. 10. 2011 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

dr Dariusz Litwin e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel: 22 813 32 85

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information