Historia INOS

 

 • •    Rok założenia – 1948 (powstaje Zakład Optyki w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej wchodzącym w skład Głównego Instytutu Mechaniki (GIM), który bezpośrednio podlegał Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego. Siedzibą GIM, a także IMP był przedwojenny budynek przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie)
 • •    03.1954- wydzielenie Zakładu Optyki z IMP przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i podporządkowanie Centralnemu Zarządowi Przemysłu Optycznego.
 • •    05.1954 - przeniesienie Zakładu Optyki do Anina
 • •    01.10.1954 - powołanie na bazie Zakładu Optyki Centralnego Laboratorium Optyki (CLO)
 • •    1955- nadanie CLO praw jednostki naukowo-badawczej
 • •    1956- połączenie zarządzeniem Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego z dn. 10.03.1956 r.  CLO z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Przemysłu Optycznego i Metalowego (z zachowaniem nazwy CLO)
 • •    1956 – powołanie Rady Naukowej przy CLO
 • •    1957- zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dn. 1.06.1957 r. zmieniono nazwę CLO na Centralne Laboratorium Aparatów Pomiarowych i Optyki (CLAPO)
 • •    1962- Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego przydzieliło CLAPO budynek przy ul. Kamionkowskiej 18
 • •    1965- Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dn. 25 maja 1965 r. o przekształceniu CLAPO w Centralne Laboratorium Optyki
 • •    1969 – Zarządzenie nr 67/Org/69 Ministra Przemysłu Maszynowego z dn. 23 października 1969 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Laboratorium Optyki jednak bez prawa posiadania własnej Rady Naukowej (Rada Naukowa Instytutu Elektrotechniki pełniła tę rolę do momentu powołania RN CLO)
 • •    1973- rozbudowa budynku o parterowe skrzydło oraz objęcie w użytkowanie posesji Kamionkowska 16
 • •    17.01.1976 - powołanie przez Ministra Przemysłu Maszynowego Rady Naukowej CLO z przewodniczącym prof. inż. Janem Matysiakiem
 • •    1976- przeniesienie Zakładu Optyki Fizycznej do otrzymanego decyzją Zjednoczenia „OMEL” budynku przy ul. Markowskiej 18
 • •    1982- likwidacja Zjednoczenia „OMEL” i podporządkowanie CLO bezpośrednio Ministerstwu Handlu i Przemysłu Maszynowego (MHiPM)
 • •    1983- powołanie Zakładu Doświadczalnego CLO oraz uzyskanie zgody na budowę pawilonu warsztatowego na posesji Kamionkowska 16, objęcie w zarząd posesji Kamionkowska 5 oraz uzyskanie zgody na budowę pawilonu magazynowego na tej posesji
 • •    1986- oddanie do użytku hali warsztatowej oraz pawilonu magazynowego, rozpoczęcie budowy pawilonu laboratoryjnego na posesji Kamionkowska 5
 • •    1991- przekształcenie CLO zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu w Instytut Optyki Stosowanej (INOS)
 • •    1994- uwłaszczenie Instytutu na zajmowanych posesjach przy ul. Kamionkowskiej
 • •    1997- rozpoczęcie budowy pawilonu laboratoryjnego na posesji Kamionkowska 5 dla Zakładu Optyki Fizycznej
 • •    1998- przeniesienie Zakładu Optyki Fizycznej INOS z ul. Markowskiej do nowo wybudowanego pawilonu przy ul. Kamionkowskiej 5
 • •    01.01.2013- nadanie Instytutowi Optyki Stosowanej imienia profesora Maksymiliana Pluty (rozporządzenie RM RP z dnia 02.01.2013, Dz. U. nr o poz. 79, w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej)
  • •    2019-Włączenie Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information