po ig ang krotkie ueang

 

1st Axis:

Research and development of modern technologies

Measure 1.3

Support for R&D projects for entrepreneurs carried out by scientific entities

Measure 1.3.2

Support for the protection of industrial property generated in scientific entities as a result of R&D work

Project nr POIG.01.03.02-00-032/08

"Znaki drogowe o zmiennej treści"

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski oraz wybranych krajach Unii Europejskiej i Ukrainy układów oraz zespołów optycznych. Te nowatorskie układy, opracowywane w Instytucie Optyki Stosowanej wykorzystywane są przede wszystkim w znakach drogowych o zmiennej treści (VMS), zgodnych z parametrami zawartymi w europejskiej normie EN 12966. Zakończenie tego projektu wraz z ochroną patentową kluczowych elementów znaku pozwoli firmom biorącym udział w tych pracach na komercjalizację wyników badań, uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami z branży drogowej (głównie zagranicznymi) oferującymi podobne rozwiązania, rozwój infrastruktury drogowej oraz w przyszłości do stworzenia w Polsce globalnego systemu sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Zabezpieczenie wartości intelektualnej na terenie innych Państw pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych, a tym samym na zwiększenie eksportu. Wykonanie prototypu takiego znaku jest przedmiotem projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I".

Opis projektu

Kluczowym elementem znaku VMS jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku. Parametry te muszą być zgodne z europejską normą EN 12 966. W celu zabezpieczenia interesów polskiego przemysłu oraz polskiej myśli technicznej planowane jest wystąpienie o ochronę patentową co najmniej 4 projektów układów optycznych (w tym co najmniej dwóch projektów za granicami Polski). Ochroną patentową zostaną objęte projekty, które są obecnie wdrażane do produkcji oraz modyfikacje tych układów, które mogłyby być wykorzystane przez konkurencyjne firmy, laboratoria naukowo badawcze, czy studia projektowe w swoich pracach wdrożeniowych. W celu zapewnienia fachowej obsługi projektu wynajęta została firma świadcząca usługi z zakresu doradztwa patentowego. W ramach niniejszego projektu planowane jest zgłoszenie regionalne EURO/PCT. Udzielony przez EPO patent EP zostanie złożony oddzielnie w każdym z wybranych krajów europejskich oraz będzie utrzymywana ochrona poprzez wnoszenie corocznych opłat ochronnych. W postępowaniach krajowych będziemy korzystać z pośrednictwa pełnomocnika zagranicznego. Ochrona patentowa obejmie następujące kraje: Polskę, Niemcy, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Ukrainę.

Firmy z branży drogowej biorące udział w projekcie, mając opatentowane rozwiązania będą mogły skuteczniej konkurować z firmami zagranicznymi oraz stwarzać nowe miejsca pracy rozwijając swoją produkcję.

Osoba do kontaktu:

dr Dariusz Litwin e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 22 813 32 85

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information